Per una qüestió d’espai, finalment el llibre no conté els annexos. Els podeu consultar aquí:

ANNEX 1ANNEX 2 


Pàgina 16, paràgraf 1, fila 3:
“Preguntavon es” → “Preguntar on es”

Pàgina 16, paràgraf 2:
“hi havia alguna més” → “n’hi havia alguna més”

Pàgina 19, últim paràgraf, fila 2:
“havia escrit semblant mentida verinosa” → “Preguntar on es”

Pàgina 21, paràgraf 1:
“que cadascú es desperti, si pot…” 

Pàgina 25, paràgraf 1:
“així que, al parlar” →  “així que, en parlar”

Pàgina 28, paràgraf 1, fila 2:
“amb aquella escena míticon el vaixell” → “amb aquella escena mítica on el vaixell”

Pàgina 34, paràgraf 1, fila 1:
“que només que fa que anar” → “que només fa que anar”

Pàgina 47, paràgraf 1:
“èsser humà” →  “ésser humà”

Pàgina 48, últim paràgraf:
“col·laboravem” →  “col·laboràvem”

Pàgina 49, paràgraf 2:
“tot el què estava passant” →  “tot el que estava passant”

Pàgina 52, paràgraf 1:
“la propia administració” →  “la pròpia administració”
“ens neguem categoricament” →  “ens neguem categòricament”
“posant el tó” → “posant el to”
“una linea coherent d’actuació” →“una línia coherent d’actuació”

Pàgina 56, paràgraf 2:
“que ha sigut viure en la meva pell” →  “què ha sigut viure en la meva pell”

Pàgina 58, paràgraf 1, fila 2:
“en dos mons paral·lels s’accentuaven” → “en dos mons paral·lels s’accentuava”

Pàgina 58, ultim paràgraf, fila 1:
“el primer que estem observant es sota quins…”→  “el primer que estem observant és sota quins…”

Pàgina 60, paràgraf 2:
“que ha sigut viure en la meva pell” →  “què ha sigut viure en la meva pell”

Pàgina 60, paràgraf 3:
“batlle Moinat” →  “batlle Moynat”

Pàgina 64, paràgraf 1, fila 9:
“en una notícia mevon sortia” → “en una notícia meva on sortia”

Pàgina 64, últim paràgraf:
“perquè no sabem que passarà” → “perquè no sabem què passarà”

Pàgina 68, últim paràgraf:
“volia redenció?” → “volia redempció?”

Pàgina 72, paràgraf 2:
“es ben veritat”→ “és ben veritat”

Pàgina 76, paràgraf 1:
“exposant que va passar”→ “exposant què va passar”

Pàgina 82, paràgraf 1:
“donant a la gent perquè entres” → “donant a la gent perquè entrés”

Pàgina 83, paràgraf 1:
“quan els li assenyales”→ “quan els hi assenyales”

Pàgina 88, paràgraf 2:
“on creuen que es Europa”  → “on creuen que és Europa” 

Pàgina 88, paràgraf 2:
“algú sap que és una llei òmnibus?”  →  “algú sap què és una llei òmnibus?” 

Pàgina 88, paràgraf 3:
“nomes fan bonic…”  →  “només fan bonic…” 

Pàgina 88, últim paràgraf:
“Encara que es una llei molt ben…”  →  “Encara que és una llei molt ben…”
“Podríem tenir un país tant generós, tant humà…”  → “Podríem tenir un país tan generós, tan humà…”

Pàgina 89, paràgraf 1:
“la tractarem en un altre taula rodona”  →  “la tractarem en una altra taula rodona”

Pàgina 89, paràgraf 3:
“Como totes i tots sabeu”  →  “Com totes i tots sabeu”

Pàgina 89, paràgraf 6:
“extra-comunitària”  →   “extracomunitària”

Pàgina 90, paràgraf 2:
“independent de l’edat en la qual…”  →  “independentment de l’edat en la qual…”

Pàgina 90, paràgraf 6:
“única corrent”  →  “únic corrent” 

Pàgina 90, paràgraf 7:
“cada dia es 8M”  →  “cada dia és 8M” 

Pàgina 94, últim paràgraf:
“som ciutadanes de segona tutelades per a homes”  →  “som ciutadanes de segona tutelades per homes”

Pàgina 95, últim paràgraf:
“per se acompanyada”  →  “per ser acompanyada”
“procés avortiu”  →  “procés abortiu”
“exemples de notícia de mani a Andorra” → “exemples de notícia de la mani a Andorra”

Pàgina 97, penúltim paràgraf:
“a causa del coprincipat i a la proximitat”  →  “a causa del coprincipat i la proximitat” 

Pàgina 99, paràgraf 2:
“no es compten els suïcidis ni els femicidis”   →   no es compten els suïcidis ni els feminicidis” 

Pàgina 99, paràgraf 3:
“batallar Drets Humans bàsics a instàncies internacional”   →  “batallar Drets Humans bàsics a instàncies internacionals

Pàgina 100, paràgraf 2:
“no és fins el 2016”  →   “no és fins al 2016” 

Pàgina 100, paràgraf 3:
“és molt copsant i frepant”  →  “és molt copsant i impactant” 

Pàgina 101, últim paràgraf:
“l’avortament mai sería objecte”  →  “l’avortament mai seria objecte”
“costos econòmicament”  →  “costós econòmicament”

Pàgina 102, últim paràgraf:
 “i al 2022 vam recuperar” →   “i el 2022 vam recuperar”

Pàgina 106, paràgraf 4, fila 5:
“El 8 de febrer del 2022” → “El 8 de febrer del 2023”

Pàgina 109:
“les corrents de dones” →  “els corrents de dones”
Enllaç de QR erroni. Enllaç correcte → https://www.youtube.com/watch?v=QriHeZBdw3E

Pàgina 110, paràgraf 1:
“us convidem a que ho busqueu” →   “us convidem a buscar-ho”
“avui esreivindica” →  “avui es reivindica”
“Però que passa el 9 de març?” → “Però què passa el 9 de març?”

Pàgina 114, últim paràgraf:
“un altra errada” →  “una altra errada”
“Vaig arribar a la salon” →  “Vaig arribar a la sala on”

Pàgina 115, últim paràgraf:
“es una condició que fa que el nostre” →  “és una condició que fa que el nostre” 

Pàgina 122, paràgraf 2:
“assistència mèdica a la que tenen dret” →  “assistència mèdica a que tenen dret” 

Pàgina 123, últim paràgraf:
“no anar gaire depressa” →   “no anar gaire de pressa”

Pàgina 124, paràgraf 2:
 “associació feminista i legitima” →   “associació feminista i legítima” 

Pàgina 124, últim paràgraf:
“des de mitjans del 2020 fins a mitjans del 2023” →  “des de mitjan del 2020 fins a mitjan del 2023”

Pàgina 131, paràgraf 4:
“cap a endavant” → “cap endavant”,
“que em va reconeixer”  → “que em va reconèixer” 

Pàgina 134, paràgraf 4, fila 1:
“Feina uns dies” → “Feia uns dies”

Pàgina 135, paràgraf 1:
“estimat e il·lustre” → “estimat i il·lustre”

Pàgina 142, paràgraf 1:
“que em defenses una dona” → “que em defensés una dona”

Pàgina 144, últim paràgraf:
“drets que hem adquirit les dones es perquè” → “drets que hem adquirit les dones és perquè” 

Pàgina 153, últim paràgraf:
“tant delicat” →  “tan delicat”

Pàgina 159, últim paràgraf:
“em va preguntar per què la Justyne” → “em va preguntar perque la Justyne”

Pàgina 161, últim paràgraf:
“estaven fent pressiu els seus governs” →  “estaven fent pressiu als seus governs”
“mestrestant”  → “mentrestant” 

Pàgina 163, paràgraf 1, fila 7:
“és el més a prop del meu sentir que d’aquells dies que puc expressar” → “és el més a prop del meu sentir d’aquells dies que puc expressar”

Pàgina 167, últim paràgraf:
“la yaya” →   “la iaia”

Pàgina 169, diàleg:
“d’algun foro internacional” →  “d’algun fòrum internacional”

Pàgina 170, penúltim paràgraf:
“per si un cas” →  “per si de cas”

Pàgina 176, penúltim paràgraf:
“ens cuiden tant bé allà” → “ens cuiden tan bé allà”

Pàgina 178, penúltim paràgraf:
“i cóm ha de ser” → “i com ha de ser”

Pàgina 181, paràgraf 3:
“aquí si esclato a riure” →  “aquí si que esclato a riure”

Pàgina 183, paràgraf 1:
 “si m’absolvien encara” →   “si m’absolien encara”

Pàgina 184, últim paràgraf, fila 5:
“misògina” → “misoginia”

Pàgina 185, paràgraf 1:
 “si m’absolvien encara” →  “si m’absolien encara”

Pàgina 186, paràgraf 2:
“lo que faci”  → “el que faci” 

Pàgina 198, paràgraf 1:
“ I ara resulta que si, soc famosa” → “i ara resulta que sí, que soc famosa

Pàgina 201:
“Persones a les que he ferit”→ “Persones a qui he ferit”

Pàgina 203, paràgraf 1:
“de qui ens crítica i pica”→ “de qui ens critica i pica”

Pàgina 207, paràgraf 1:
 “no tinguis por a posar límits” →  “no tinguis por de posar límits” 

Pàgina 209, punt 9:
“transita-l” →  “transita’l”

Pàgina 209, últim paràgraf:
“al novembre del 2023” →  el novembre del 2023”

Pàgina 213, paràgraf 1:
“no estan acostumats a que” →  “no estan acostumats que”
“tan directament” → “tant directament”

Pàgina 213, paràgraf 2:
“dels nostre caps” →   “dels nostres caps”

Pàgina 214, paràgraf 2:
“a l’abril hi eleccions” →  “a l’abril hi ha eleccions”

Pàgina 215, paràgraf 1:
 “ganes de que aquesta” →  “ganes que aquesta”

Pàgina 215, penúltim paràgraf:
“les dones als nostre país” →  “les dones al nostre país”

Pàgina 221, paràgraf 2:
“inmens” → “immens

Pàgina 221, penúltim paràgraf:
“reiem” → “rèiem
“aquest moments” → “aquests moments”

Pàgina 223, paràgraf 1:
“ja sabia acabat”  → “ja s’havia acabat”

Pàgina 223, paràgraf 2:
“vaig sortir d’alla”  → “vaig sortir d’allà
“fins el 17 de gener” → “fins al 17 de gener” 

Pàgina 223, paràgraf 5, fila 5:
“somriure límit” → “somriure tímit”

T. +376 64 64 64 / +376 34 67 21

stopviolencies@gmail.com | xarxalameri@protonmail.com

© 2024 Stop Violències.